Si eres un colegio o centro educativo,

Colegio Sant Marc De Sarrià (Barcelona)

Centro Concertado

Colegio Sant Marc De Sarrià
TEL: pref 932038809 932038809
FAX: fax 932800975 932800975

Puedes contactar con Colegio Sant Marc De Sarrià para resolver cualquier duda o si lo prefieres concertar una visita y serás atendido en persona:

-

¿Conoces este colegio? ¡Ponle Nota!
¡Sé el primero en evaluar este colegio!
41.4014468; 2.1230377

C. Carrasco I Formiguera, 6-16 (Barcelona) Barcelona 08017 España

Compartir este colegio:   Facebook   Twitter

¡Recuerda! Tu opinión sobre Colegio Sant Marc De Sarrià es muy importante para otras familias y usuarios

Resumen:

Filtrar por:

Opiniones (0)

Evaluación por Características:

Ubicación:

Calidad de enseñanza:

Profesores:

Instalaciones:

Servicios ofertados:

Puntuación de Usuarios:
Sobresaliente
Notable
Bien
Suficiente
Insuficiente
Menú

Descripción general del centro y del proyecto educativo:

El caràcter de l’escola es fonamenta en una escola propera i petita que destaqui en una atenció individualitzada de cadascun dels alumnes i les alumnes; una educació integral basada en valors universals inspirats en l’humanisme cristià i que tenen com a base la llibertat i la responsabilitat personals.

Sant Marc és una escola petita i propera per vocació. El personal de l’escola cultiva una relació personal diàriament amb els alumnes, per tal de conèixer-los cada dia millor, està atents a les seves necessitats i caminar al seu costat en cadascuna de les seves necessitats.

L’escola s’entén a Sant Marc com una continuació del nucli familiarper a cada nen i cada nena. En ella s’han de sentir compresos, valorats com a persones, respectats en la seva individualitat i exigits en la mesura de les seves possibilitats. És per això que fugim de la simple instrucció acadèmica o d’una educació massiva, on l’alumne vegi amenaçada la seva individualitat en pro d’un sistema educatiu.

Considerem doncs que sentir-se valorat, apreciat i escoltat és una característica bàsica per a una posterior exigència educativa. El nen o la nena ha de saber-se i sentir-se persona a qualsevol edat i en qualsevol situació escolar.

Pensem que aquesta concepció educativa és la que ens permetrà que els nostres alumnes i les nostre alumnes, amb el temps, adquireixin la sobirania personal i l’autonomia de criteris necessària que, en el marc d’una llibertat responsable, els hi puguin ser útils per a la resta de la seva vida.

En aquesta línia pedagògica en la que creiem es concreta, doncs, en una primera instància, en una atenció personalitzada per a cadascú dels nostres alumnes. No tots els nens i nenes aprenen de la mateixa manera, ni tenen el mateix ritme d’aprenentatge. De fet la pluralitat social existent es reflecteix, com a qualsevol lloc, també a l’escola. I és per això que cada nen i nena requereixen d’un tracte diferent, d’unes estratègies pedagògiques diverses per a poder atendre la diversitat en l’aprenentatge de cadascun d’ells i d’elles.

La diversitat acadèmica és, aprofundint, una diversitat de maneres d’ésser, de personalitats. I en aquest aspecte la relació amb les famílies de cada nen i cada nena és un element clau per poder apostar per aquest model pedagògic.

El tutor o tutora, la resta de professorat, el personal de serveis o la pròpia direcció no poden evitar conèixer a cadascun dels alumnes i les alumnes, fins al punt que aquests es sentin acollits a l’escola per un grup de persones com ells que comparteixen la pràctica totalitat de la seva jornada diària.

Com a conseqüència directa d’aquests principis educatius en els que ens basem, una de les apostes més grans de l’escola és un grup humà reduït que, amb la mateixa diversitat a la que ens referíem anteriorment, treballa a la nostra escola amb una plena identificació amb el nostre projecte, on el tracte humà entre nosaltres, amb les famílies i amb els nens i nens, l’actualització metodològica i la transmissió del rigor científic, són un element constant, en primer lloc, de superació personal.

En aquest procés és necessari que s’estableixi una relació dinàmica entre educadors, pares i alumnes. Això ens permetrà poder anar més enllà de la mera instrucció acadèmica amb la finalitat d’aconseguir en cadascun i cadascuna dels nostres alumnes i de les nostres alumnes una formació integral, que es basi no només en la intel·ligència, sinó en tots els àmbits de la persona: sensibilitat, valors, voluntat...

El desenvolupament de les capacitats i aptituds dels nostres alumnes i de les nostres alumnes s’entén a la nostra escola, per tant, com un desenvolupament de totes les qualitats humanes. L’educació en valors es converteix d’aquesta manera en una constant de la convivència diària. Partint d’una educació en els valors cristians, originari en la fundació de l’escola, i respectant tot tipus de cree

Etapa Educativa:

  • Bachillerato
  • Infantil (3 a 6 años)
  • Primaria
  • Educación Secundaria Obligatoria

Idiomas:

  • Español
Menú

¡Recuerda! Tu opinión sobre Colegio Sant Marc De Sarrià es muy importante para otras familias y usuarios

¡Ponle Nota ahora! Compartir este colegio: Facebook Twitter
Este sitio web utiliza cookies propias y ajenas para mejorar la experiencia de usuario y elaborar estadísticas. Suponemos que si continua navegando en este sitio web, acepta su uso. Más información